Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 7/7

Kỷ niệm 62 năm Ngày Du lịch Việt Nam, ngành du lịch sẽ phối hớp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức diễu hành xe cổ động...

Chia sẻ video


 
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP