02/04/2017 - 13:49

Việt Nam nhập siêu 1,9 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm

Trong quý I/2017, cả nước nhập siêu 1,9 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,06 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,16 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2017 cả nước ước tính đạt 16,30 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,59 tỷ USD, tăng 27,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 11,71 tỷ USD, tăng 23,1%.

Tính chung quý I năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 43,7 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 12,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 31,4 tỷ USD, tăng 13%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Việt Nam nhập siêu 1,9 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 3 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 8,7 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó hàng dệt may tăng 10,7%; giày dép tăng 12,5%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 13%. Tiếp đến là EU với 7,9 tỷ USD, tăng 4,2%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 3,2%; dệt may tăng 10,7%; giày dép tăng 14%. Trung Quốc đạt 6 tỷ USD, tăng 43,3%, trong đó xơ sợi dệt tăng 26%; rau quả tăng 28,9%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 103,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 115,5%. Thị trường ASEAN đạt 4,9 tỷ USD, tăng 21,8%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 5,6%; sắt thép tăng 69,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 100,6%. Nhật Bản đạt 3,7 tỷ USD, tăng 15,4%. Hàn Quốc đạt 3 tỷ USD, tăng 24,1%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 năm nay ước tính đạt 17,40 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,90 tỷ USD, tăng 14,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,50 tỷ USD, tăng 15,2%.

Tính chung kim ngạch hàng hoá nhập khẩu quý I năm nay đạt 45,6 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 18,4 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 27,2 tỷ USD, tăng 21,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I năm 2017 tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu quý I năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2016, ASEAN đạt 6,3 tỷ USD, tăng 17,7%, Nhật Bản đạt 3,9 tỷ USD, tăng 23,3%, EU đạt 2,9 tỷ USD, tăng 28,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 3/2017 ước tính nhập siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung quý I/2017 nhập siêu 1,90 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,06 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,16 tỷ USD.

Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP