Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/12/2021 - 10:58

Việt Nam thực thi nhiều chính sách để bảo đảm quyền con người 

Ngày 10/12 được tôn vinh là Ngày Nhân quyền Quốc tế hay Ngày Quốc tế Nhân quyền. Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam là không ngừng nỗ lực để người dân được thụ hưởng đầy đủ nhất các quyền con người, quyền cơ bản của công dân.

Quan điểm, tư tưởng đúng đắn, tiến bộ và hệ thống pháp luật về quyền con người của Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Người dân đã và đang được thụ hưởng quyền con người trên mọi lĩnh vực theo tinh thần các công ước quốc tế, phù hợp với thực tiễn của đất nước.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP