Giáo dục Tin tức giáo dục

29/08/2017 - 14:01

Xử lý nghiêm đối với trường học lạm thu trái quy định

Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

Đó là đề nghị Bộ GD&ĐT với các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ trong báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 - 2018.

Về mức học phí, Bộ GD&ĐT yêu cầu căn cứ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về mức thu học phí, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo các Sở, ban ngành và các cơ sở giáo dục đào tạo do địa phương quản lý thực hiện thu học phí theo đúng quy định đã ban hành cho năm học 2017 - 2018 như đã báo cáo Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, để đảm bảo mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng tỷ lệ trẻ em đến trường ở các vùng có điều kiện kinh - xã hội đặc biệt khó khăn, Chính phủ đã thống nhất thực hiện chính sách miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2018. Do đó, các địa phương thực hiện chính sách miễn thu học phí đối với đối tượng này từ ngày 1/8/2018.

Về thời điểm thu học phí, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện giãn thời gian thu, thời điểm thu, tránh thu cùng một thời điểm trên cùng một địa bàn để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương.

Đối với các khoản thu, Bộ GD&ĐT yêu cầu đối với giáo dục mầm non, phổ thông, các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập cần tiết giảm chi phí hoạt động, hạn chế thu các khoản thu ngoài học phí, đồng thời phải cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thực hiện xây dựng và công bố công khai chuẩn chất lượng đầu ra đối với sinh viên; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức khác tham gia giám sát toàn bộ hoạt động của nhà trường.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP