17/12/2014 - 07:16

411 doanh nghiệp đăng ký mới

TTH - Theo thông tin từ UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 411 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 3,5% so cùng kỳ; với tổng số vốn đăng ký gần 1.105 tỷ đồng, giảm 30,4%; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 5.196 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 25.140 tỷ đồng.

Tỉnh đã cấp mới 19 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 2.706 tỷ đồng và cấp mới 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 42,97 triệu USD. 

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP