17/09/2015 - 17:42

BCH Đảng bộ TP Huế: Thông qua chương trình công tác toàn khóa

TTH - Ngày 17/9, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Huế, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm đánh giá kết quả Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế, nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%, tương đương 295/295 phiếu. Công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Kết quả bầu cử tốt, cơ cấu hợp lý, bầu đủ số lượng, tỷ lệ cấp ủy nữ bảo đảm, đạt 18,6%, tỷ lệ cán bộ trẻ đạt 9,8%, ban chấp hành đảm bảo tính kế thừa và phát triển, với tỷ lệ đổi mới đạt 44,18%, cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị tăng hơn khóa trước...

Tâm Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP