Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/03/2012 - 20:26

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra quân dự bị năm 2012

TTH - Sáng ngày 15/3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra quân nhân dự bị năm 2012.

Năm 2011, công tác thực hành huấn luyện, đăng ký, quản lý và huy động quân nhân dự bị được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chất lượng, tỷ lệ quân nhân dự bị tham gia huấn luyện đạt trên 96%. Các nội dung huấn luyện phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và địa phương; chú trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cấp phân đội, đặc biệt đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật cấp trung đội cho các đơn vị DBĐV bảo đảm đúng quy định và an toàn; đánh giá kết quả cuối năm 100% đơn vị hoàn thành nhiệm vụ…

 

Tại hội nghị các ý kiến tập trung thảo luận lãm rõ một số hạn chế, khuyết điểm, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm hay trong việc quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị để nâng cao chất lượng thực hành huấn luyện, kiểm tra quân dự bị; đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ về mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác huấn luyện, kiểm tra quân nhân dự bị năm 2012.

Lê Sáu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP