Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

31/12/2016 - 07:30

Bổ sung kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung có mục tiêu 50 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2016 cho các địa phương để thực hiện Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ ngày 2/5/2012 nhằm phân định rõ phạm vi quản lý theo địa bàn lãnh thổ giữa cấp tỉnh, huyện, xã; đồng thời, xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp được thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP