25/07/2014 - 20:53

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Huế

TTH - Chiều 25/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, có buổi làm việc với Đại học Huế về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tại buổi làm việc, PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế báo cáo với Bộ trưởng về tình hình và kết quả thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng và Nghị quyết số 29-NQTƯ ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Đại học Huế và các đơn vị thành viên; báo cáo định hướng phát triển của Đại học Huế trong thời gian tới. PGS.TS.Nguyễn Văn Toàn cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa chủ trương xây dựng ĐHH thành Đại học Quốc gia vào quy hoạch mạng lưới các trường ĐH Việt Nam; đề nghị bộ thống nhất chủ trương thành lập Trường ĐH Luật trực thuộc ĐHH trên cơ sở nâng cấp Khoa Luật ĐHH và bổ sung Trường ĐH Luật - ĐHH vào quy hoạch mạng lưới các trường ĐH Việt Nam; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện hỗ trợ để thực hiện thành công Dự án xây dựng ĐHH tại khu quy hoạch Trường Bia; đề nghị bộ có sự điều chỉnh để ĐHH thực hiện tốt mục tiêu, chức năng nhiệm vụ được giao khi triển khai thực hiện Thông tư số 08/TT-BGĐDT ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/3/2014.

Cũng tại buổi làm việc, đã có 10 ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các trường ĐH thành viên và Ban chức năng ĐHH; trong đó, tập trung vào các vấn đề: những khó khăn của các khoa trực thuộc ĐHH khi chức năng và quyền hạn giảm đi nhiều dẫn đến khó phát triển; đề nghị bộ xem xét lại cơ chế hoạt động của các trường thành viên trong các ĐH vùng để có cơ chế thống nhất giúp các trường phát triển; xem lại việc liệu có cần thiết thành lập Hội đồng trường và hiệu quả của hội đồng trường sau thông tư 08; bất hợp lý trong việc trung tâm trực thuộc ĐH vùng không được tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ; những bất hợp lý trong vấn đề học phí tại các trường ĐH. Nhiều ý kiến cũng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có sự phối hợp với các bộ, ngành liên quan, quan tâm và xem xét đến một số trường thành viên ĐHH có vai trò lớn trong đóng góp vào sự nghiệp phát triển, đào tạo nhân lực lớn cho đất nước để có sự đầu tư đúng mức, đúng chỗ và khơi dậy tiềm năng của các trường ĐH thành viên của ĐHH;...
Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phân tích rõ hơn về mục tiêu, nội hàm của đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng khẳng định: “Hệ thống giáo dục Việt Nam cần phải đổi mới theo sự phát triển của nền giáo dục thế giới; đổi mới toàn bộ từ thầy đến trò, đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp dạy học từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất của người học’ và đổi mới sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước”. Bộ trưởng đưa ra những định hướng cụ thể mà Đại học Huế và các Trường ĐH, đơn vị thành viên cần thực hiện trong thời gian tới để góp phần vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng tiếp thu những ý kiến đề xuất tại buổi làm việc và cho biết đối với những vấn đề liên quan đến các bộ ngành khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo và làm việc cụ thể.
Trước đó, trong sáng 25/7, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH Sư phạm - ĐHH về việc thực hiện Nghị quyết 29, Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP