12/12/2015 - 15:50

Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Ngày 12/12, đoàn công tác Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2015.  

Làm việc với đoàn công tác có các ông: Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo đạo các ngành thuộc khối nội chính cấp tỉnh.

 

 Quảng cảnh buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp với tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm 2015, bám sát chương trình công tác tư pháp trọng tâm của Bộ Tư pháp, tỉnh đã triển khai tốt các nhiệm vụ đặt ra; trong đó đã tập trung làm tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các công tác tư pháp liên quan.

Trong năm, UBND tỉnh đã ban hành 28 quyết định công bố bổ sung sửa đổi thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ngành; tổ chức rà soát 115 TTHC, kiến nghị đề xuất bổ sung sửa đổi 85 TTHC, kiến nghị hủy bỏ, bãi bỏ 01 TTHC và đề xuất giữ nguyên 29 TTHC.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở được triển khai nghiêm túc, đã tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” tại địa bàn tỉnh; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước và quản lý nhà nước về hỗ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý thực hiện tốt.

Đối với công tác thi hành án dân sự, trong năm thụ lý 5.625 việc, trong đó có 4.242 việc có điều kiện thi hành, 1.383 việc chưa đủ điều kiện thi hành. Kết quả đã giải quyết xong 4.027 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 94,93% (vượt chỉ tiêu giao là 0,93%). Số việc chuyển kỳ sau là 1.598 việc, tăng 111 việc so với số việc còn phải giải quyết của năm 2014 chuyển sang năm 2015. Số tiền thụ lý thi hành án đã giải quyết xong 121,4 tỷ đồng.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2015; đồng thời lưu ý một số tồn tại chung hiện nay như công tác quản lý vi phạm hành chính; công tác tham mưu, đảm bảo tốt phân loại án trong thực hiện thi hành án dân sự; chất lượng cán bộ tư pháp, nhất là ở cấp xã chưa đồng bộ… Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, phường, thị trấn để chuản hóa đội ngũ theo quy định. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành thuộc khối nội chính trong điều tra, xét xử và thi hành án.

Đề nghị Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho UBND tỉnh những trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2016; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Hiếp pháp 2013 và Luật thi hành Hiến pháp.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng nhiệm vụ đối với công tác tư pháp và thi hành án dân sự thời gian tới là rất nặng nề, vì thế đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ tư pháp và thi hành án.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cần chỉ đạo, tăng cường giám sát hoạt động của công tác tư pháp và thi hành án dân sự; đồng thời quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ cán bộ để hoạt động tư pháp và thi hành án dân sự đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, chú ý biên chế cho Sở Tư pháp, phòng Tư pháp cấp huyện, thị xã...

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP