Kinh tế Kinh tế

05/06/2018 - 15:06

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai

TTH.VN - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển

Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP Huế và các đơn vị liên quan tăng cường hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng, ứng dụng hệ thống thông tin đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; huy động tốt nhất nguồn lực từ đất để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; bảo đảm hài hoà lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; bảo đảm thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, phát triển lành mạnh, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, lãng phí. Sử dụng có hiệu quả các công cụ về giá, thuế trong quản lý đất đai nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, sử dụng đất không hiệu quả.

Ngoài ra, các cơ quan, ban ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những vướng mắc liên quan quy định quản lý đất đai để tham mưu giải quyết dứt điểm hoặc đề xuất Trung ương điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận đất đai của người dân, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: L.Thọ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP