15/10/2014 - 07:46

Chính sách ưu đãi cho dự án sản xuất vắc xin

TTH.VN - Chính sách ưu đãi nhằm duy trì và phát triển sản xuất vắc xin trong nước để chủ động đáp ứng nhu cầu sử dụng và hướng tới xuất khẩu vắc xin...

Nhằm duy trì và phát triển sản xuất vắc xin trong nước để chủ động đáp ứng nhu cầu sử dụng và hướng tới xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ cho phép các dự án đầu tư sản xuất vắc xin trong nước được áp dụng một số cơ chế, chính sách như: Được vay vốn tín dụng đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Nhà nước hỗ trợ lãi suất vay) để đầu tư nâng cấp và đầu tư mới một số dây chuyền sản xuất vắc xin với mục tiêu sản xuất vắc xin đa giá thay thế một phần vắc xin đa giá phải nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đồng thời, được áp dụng cơ chế chính sách quy định tại công văn số 918/TTg-KGVX ngày 8/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ dự án đầu tư sản xuất nguyên liệu kháng sinh.

Các dự án này cũng được giao, thuê 10 đến 15ha đất trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc để xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin, trước mắt ưu tiên cho đơn vị sản xuất vắc xin hiện đang gặp khó khăn về đất.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng Đề án cụ thể theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

N.PĐT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP