ClockThứ Sáu, 19/10/2018 06:47

Báo Quảng Bình với vai trò cơ quan truyền thông trong cải cách hành chính chính sách bảo hiểm xã hội

TTH.VN - Với sự vào cuộc một cách quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt.

Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm Sở LĐ-TB và XH tỉnh Quảng Bình. Ảnh: baoquangbinh.vn

Đến nay, Quảng Bình có trên 71.933 người tham gia BHXH, tăng 21,7% so với năm 2012 và tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,1% dân số, tăng 20% so với 5 năm trước và cao hơn bình quân chung cả nước 7%. Số thu BHXH, BHYT tăng nhanh với mức tăng trưởng bình quân hằng năm là 10,3%; tỷ lệ nợ được kiểm soát tốt, có xu hướng giảm qua từng năm và hằng năm đều thấp hơn tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao, nếu năm 2012 tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN là 7% thì đến thời điểm này, tỷ lệ nợ giảm xuống còn 2,01%. Quỹ BHXH thường xuyên chi đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo tốt quyền lợi cho người thụ hưởng, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng hài lòng người bệnh.

Thời gian qua, BHXH Quảng Bình cũng đã thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, đến cuối năm 2017 còn 28 thủ tục, giảm 235 thủ tục so với năm 2012. Đồng thời, toàn ngành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và qua giao dịch điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tác nghiệp… Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Bình, những năm qua, Báo Quảng Bình đã luôn đồng hành với BHXH tỉnh trong thực hiện tuyên truyền các chính sách BHXH, vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Báo Quảng Bình đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến với doanh nghiệp, người dân trên địa bàn; cũng như phản ánh nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp ủy Đảng và chính quyền trong thực hiện chính sách BHXH.

Báo Quảng Bình đã phối hợp với BHXH tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT. Hiện nay, với thời lượng mỗi tháng đăng tải 2 trang chuyên mục BHXH, Báo Quảng Bình trở thành một kênh tương tác quan trọng giữa cơ quan thực thi chính sách BHXH và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Theo đó, Báo Quảng Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện thể hiện ở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; dung những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT;Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 (theo Quyết định số 538/QĐ-TTg); Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 và các chủ trương, chính sách khác về BHXH, BHYT…Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn về công tác BHXH, BHYT.

Các tác phẩm báo chí về chính sách BHXH, BHYT đã được Báo Quảng Bình thể hiện chân thực, sinh động với nhiều nội dung phong phú phản ánh những khó khăn, trở ngại, những cách làm hay điển hình tốt cũng như những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân... đã mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức, thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, bằng các bài viết của mình, Báo Quảng Bình đã đóng một phần nhỏ về tinh thần để các cơ quan thực thi chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh vận hành hệ thống BHXH, BHYT một cách minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh đó, những góc khuất, những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, trong việc thực thi chính sách BHXH, BHYT như các hành vi trục lợi Quỹ BHXH, BHYT; những các cách thức trốn đóng BHXH cho người lao động…cũng đã được Báo Quảng Bình phản ánh kịp thời, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả công tác phục vụ nhân dân của các cơ quan thực thi chính sách BHXH.

Để công tác tuyên truyền chất lượng và hiệu quả cao nhất, Báo Quảng Bình sẽ không ngừng chú trọng đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền, làm thể nào để giúp người dân thuộc nhiều đối tượng khác nhau có thể dễ dàng tiếp cận nội dung tuyên truyền, được cung cấp thông tin về chính sách BHXH một cách đầy đủ, chính xác nhất. Ban Biên tập phân công phóng viên phụ trách ngành BHXH thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan BHXH thu thập thông tin, phản ánh những nơi thực hiện tốt chính sách hoặc tìm hiểu những vấn đề nổi cộm, đưa ra trước công luận những việc làm sai trái trong việc thực hiện chính sách BHXH, qua đó góp phần tham mưu về những biện pháp hoàn thiện, sửa đổi chính sách BHXX. Đồng thời, hai bên phối hợp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên thực hiện công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT...

Trong thời gian tới, Báo Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH như: Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; dung những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT; đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH… Qua đó, thông tin đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết những chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước về BHXH để động viên người dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT. Tập trung tuyên truyền những kết quả ngành BHXH tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính và những chỉ tiêu đạt được trong việc giảm thời gian thực hiện BHXH, BHYT. Tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các hoạt động của các cơ quan BHXH trong tỉnh, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nêu bật kết quả đạt được và những kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan BHXH trong tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan BHXH trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT…

Trần Thị Hồng Hiếu - Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top