ClockThứ Hai, 18/12/2023 14:43

Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử hoạt động kinh doanh xăng dầu

TTH.VN - Trước thực trạng một số doanh nghiệp (DN) xăng dầu không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế gây thất thu cho ngân sách, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản liên quan yêu cầu chấn chỉnh tình trạng trên. Theo đó, UBND tỉnh, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Thừa Thiên Huế.

15 hóa đơn trúng thưởng chương trình hóa đơn may mắnKhó định giá đấtTăng cường thu hồi, xử lý nợ đọng

Tổ chức hỗ trợ người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế 

Chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương

Để ngăn chặn hành vi không xuất HĐĐT đối với lĩnh vực xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định (NĐ) 80/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và NĐ số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định này nêu rõ, các DN xăng dầu "Thực hiện quy định về HĐĐT và cung cấp dữ liệu HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế".

Thủ tướng Chính phủ cũng ký công điện yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ ngành, địa phương xử lý nghiêm việc không lập HĐĐT tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc bán hàng phải có hóa đơn, bất kể số tiền bán hàng hóa là bao nhiêu. Ngoài ra, đối với quy định, chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT bắt buộc sử dụng từ tháng 7/2022, các cây xăng đơn vị bán lẻ phải xuất HĐĐT cho khách hàng sau từng lần bán.

Đây là các cơ sở pháp lý triển khai HĐĐT  kết nối với cơ quan thuế tại các cửa hàng xăng, dầu và áp dụng HĐĐT nhằm tạo sự minh bạch, bình đẳng trong sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, xuất hiện tình trạng, một số DN hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu không xuất hóa đơn trong ngày mà cuối ngày mới xuất hóa đơn tổng bán trong ngày; xuất một hóa đơn theo tuần, tháng cho khách hàng với số lượng lớn. Thậm chí, một số DN bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế... gây thất thu cho ngân sách.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nắm bắt thực trạng triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng, kết nối với cơ quan thuế của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng, dầu tại địa phương. Từ đây có cơ sở để tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp quyết liệt thúc đẩy, giám sát các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng, dầu tại địa phương.

 Cán bộ thuế họp bàn về các giải pháp sẽ triển khai

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, cửa hàng, DN kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành HĐĐT.

Nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành phối hợp nắm bắt thực trạng triển khai, thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại địa phương. Tập trung thúc đẩy các cửa hàng, DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai ngay các giải pháp thực hiện việc lập HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định.

Ngành Thuế đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, DN kinh doanh xăng dầu quy định pháp luật về hoá đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng tại NĐ số 123/2020/NĐ-CP cho khách hàng. Hướng dẫn, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, DN cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng; thảo luận giải pháp đảm bảo hiệu quả, thuận lợi cho DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ.

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế; điểm i khoản 4 Điều 9 NĐ số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về HĐĐT, quy định lập HĐĐT đối với trường hợp bán lẻ xăng, dầu cho khách hàng. Việc phát hành HĐĐT phải đảm bảo về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng HĐĐT; nội dung, phương thức, thời điểm chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế theo quy định; thực hiện nghiêm quy định thời điểm lập HĐĐT đối với trường hợp bán xăng, dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ HĐĐT đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 Ngành Thuế tổ chức triển khai chương trình hóa đơn may mắn khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, thực hiện các ý kiến chỉ đạo và pháp luật về hoá đơn chứng từ tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh đang triển khai rất nhiều giải pháp. Hiện Cục Thuế tỉnh và các phòng trực thuộc, các chi cục thuế đang tập trung đẩy mạnh và đa dạng hoá các giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, DN kinh doanh xăng dầu quy định pháp luật về hoá đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng tại NĐ số 123/2020/NĐ-CP. Tổ chức, bố trí công chức hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Các phòng thanh tra, kiểm tra; các chi cục thuế thực hiện nắm bắt thực trạng triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý. Rà soát, xây dựng tiến độ thực hiện, quyết liệt thúc đẩy các cửa hàng, DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai thực hiện được việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định. Tổ chức trao đổi, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, DN cung cấp giải pháp để chia sẻ kinh nghiệm đã triển khai thành công, rút kinh nghiệm để thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng và thảo luận giải pháp hiệu quả cho DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Nhà nước về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn, chứng từ.

Đồng thời, ngành Thuế cũng đang tăng cường giám sát chặt chẽ việc phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn nói chung và hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu nói riêng, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ không đúng quy định.

Hoàng Loan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước

Chiều 19/7, Cục Thuế tỉnh tổ chức sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có ông Mai Xuân Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Về phía tỉnh có UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn.

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước
Xăng dầu tiếp đà tăng giá

Sau phiên điều hành của Liên bộ Tài chính – Công thương, giá xăng dầu ngày 4/7 có lần tăng thứ 4 liên tiếp.

Xăng dầu tiếp đà tăng giá
Chống thất thu thuế trong xây dựng nhà ở tư nhân

Việc triển khai nhiều biện pháp quản lý thu thuế đối với các công trình xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc quản lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Chống thất thu thuế trong xây dựng nhà ở tư nhân

TIN MỚI

Return to top