Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

13/09/2012 - 10:48

Chuẩn bị khoảng 8 triệu cây giống các loại phục vụ trồng 4.170 ha rừng năm 2012

TTH - Theo kế hoạch năm 2012, toàn tỉnh trồng 4.170 ha rừng. Trong đó, trồng rừng phòng hộ là 580 ha, bao gồm trồng theo nguồn vốn bảo vệ phát triển rừng 480 ha và theo dự án trồng rừng JIFPRO là 100 ha; trồng rừng sản xuất 3.590 ha, gồm trồng theo dự án WB3 là 1.500 ha, trồng rừng sản xuất 147 huyện A Lưới là 120 ha, vốn các doanh nghiệp 700 ha và vốn trong dân là 1.270 ha.

Để phục vụ công tác trồng rừng, các đơn vị sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn tỉnh đã đầu tư diện tích vườn ươm thêm 7,36 ha, nâng diện tích nguồn giống hiện có toàn tỉnh lên 31,49 ha. Hiện nay, các đơn vị đang gieo ươm được khoảng 8 triệu cây giống các loại đảm bảo chất lượng để phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh.    

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP