Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

21/01/2015 - 09:50

Còn băn khoăn

TTH - Ngoại trừ khoản thu từ doanh nghiệp địa phương dừng lại ở con số 214,8 tỷ đồng, đạt 89,5% dự toán pháp lệnh (DTPL) Bộ Tài chính giao và đạt 85,9% nhiệm vụ của HĐND tỉnh giao; các chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đạt 112,4% DTPL nhưng chỉ bằng 99,6% so với cùng kỳ và không kể thuế thu nhập cá nhân đạt 156,3 tỷ đồng, đạt 142% DTPL nhưng chỉ bằng 97% so với cùng kỳ (do chính sách thuế thu nhập cá nhân thay đổi), thu thuế từ các khu vực khác đều vượt ở cả hai tiêu chí trên. Trong đó, thu từ doanh nghiệp trung ương đạt 188,36 tỷ đồng (125,57% DTPL, 110,8% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao và tăng 5% so với cùng kỳ); thu từ khu vực đầu tư nước ngoài 1.508 tỷ đồng (102,9% DTPL và 101,52% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao, tăng 101,17% so với vùng kỳ); thu ngoài quốc doanh cũng đạt 106% DTPL và tăng 7,7 % so với cùng kỳ.

Đây là những con số cơ bản và quan trọng trong tổng thu mà Cục Thuế tỉnh đã đạt được ở năm 2014 vừa qua là 3.899 tỷ đồng, đạt 108,3% DTPL; 103,3% nhiệm vụ HĐND tỉnh giao.

Ở đây còn có một con số đáng quan tâm nữa là trong năm 2014, tổng số truy thu, truy hoàn và xử phạt qua kết quả thanh tra là 67,664 tỷ đồng, tăng 209% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng 35,302 tỷ đồng. Kết quả thanh tra đã góp phần vào việc giảm lỗ 62,103 tỷ đồng (tăng 5,217 tỷ đồng so cùng kỳ) và số đã thu nộp vào ngân sách là 58,898 tỷ đồng, tăng 35,361 tỷ đồng với tỷ lệ tương ứng là 250%.
Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã ghi điểm cả ở thu thuế DTPL và ở chất lượng dự báo thu là đánh giá của đại diện Tổng cục Thuế tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2015. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu,chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu…là những nỗ lực mang tính tổng thể của Cục Thuế để vượt đích với những con số khá ấn tượng.
Thành công của năm 2014 đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới cho ngành thuế trên địa bàn trong năm 2015, khi phải đứng trước những áp lực không nhỏ về sự tăng trưởng của các con số, nhất là một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó trong hoạt động, số thu trong năm 2014 giảm và chưa rõ chiều hướng tăng trở lại; nguồn thuế từ Công ty Bia Huế (vốn chiếm 90% tổng thu của khu vực đầu tư nước ngoài) gặp khó do việc cạnh tranh gay gắt của nhiều hãng bia trên thị trường; thu ngoài quốc doanh cũng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu tăng thu do các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là nhỏ.
Ở đây, còn có vấn đề mà theo nhiều cán bộ ngành thuế là cần được chia sẻ và giải quyết hài hoà giữa việc đảm bảo nguồn thu và những tác động trở lại để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động…

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP