Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

21/08/2020 - 07:15

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác

TTH - Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm sát hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Bám sát những nội dung của chuyên đề học Bác năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các TCCS Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai nội dung học tập; đồng thời, gợi ý để cán bộ, đảng viên đăng ký việc học và làm theo Bác. Hầu hết các cán bộ, đảng viên đều đăng ký việc học Bác bằng những việc làm cụ thể hằng ngày của mình.

Ngoài sự tận tâm với công việc, thời gian qua, Đại úy Võ Trọng Khoa, Chủ nhiệm Kho vũ khí, Đại đội Kho vũ khí, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật liên quan đến vũ khí và được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đại úy Khoa tâm sự: “Không phải bây giờ tôi mới đăng ký học và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2020, mà ngay chính công việc hằng ngày của tôi đã thực hiện theo lời Bác Hồ dạy. Đó là, luôn giữ vững sự đoàn kết thắm tình đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Bởi dù công việc có khó khăn, vất vả đến đâu, nhưng nếu được sự hỗ trợ giúp đỡ của đồng chí, đồng đội trong đơn vị thì việc khó thành dễ, việc không thể thành có thể làm được”.

Là cán bộ văn phòng của UBND xã Lộc Bình (Phú Lộc), anh Nguyễn Xuân Tuân cũng đăng ký việc học và làm theo Bác chính bằng sự tận tâm trong công việc được giao. Hằng ngày, anh tỉ mẫn trong từng con chữ, tích cực tham mưu, soạn thảo văn bản, giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuyển tại các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của chính quyền địa phương đến với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân.

“Học và làm theo Bác không ở đâu xa mà chính bằng những công việc hằng ngày của bản thân mỗi người. Mỗi khi được giao công việc, hãy cứ cố gắng làm việc thật tốt, thật chu toàn, đó cũng là cách học và làm theo Bác. Thời điểm này, không chỉ cá nhân tôi mà tập thể cán bộ, đảng viên trong UBND xã đã và đang nỗ lực để phòng, chống dịch COVID - 19”, anh Nguyễn Xuân Tuân chia sẻ.

Để cụ thể hóa việc thực hiện chuyên đề năm 2020 về học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên của huyện Phong Điền xác định, luôn nỗ lực cố gắng để cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện xây dựng Phong Điền sớm trở thành thị xã trước năm 2025. Vì thế, mỗi người phải luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Mô hình đối thoại trực tiếp với Nhân dân là một trong số những cách làm hay, sáng tạo mà huyện Phong Điền chú trọng thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận từ người dân. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân để trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường...Từ đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng, các ngành, đơn vị, địa phương đã xác định nội dung trọng tâm, xây dựng văn bản để cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, nhất là việc cụ thể hóa nội quy, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và nêu cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên. Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch cá nhân về học và làm theo Bác.

Ở một số đơn vị cơ sở, việc làm theo Bác đã có sự sáng tạo, thiết thực hơn, đưa nội dung làm theo trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn viên, hội viên và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số cấp ủy Đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo Bác. Công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác ở một số chi bộ chưa thường xuyên. Còn tình trạng cấp ủy, chi bộ chưa đưa nội dung học Bác vào sinh hoạt thường kỳ. Ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, việc đăng ký học và làm theo Bác còn chung chung, chưa bám sát thực tế công việc và vai trò, trách nhiệm được giao. 

Tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà lưu ý các cấp ủy cần phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể nhằm tiếp tục lựa chọn những hạn chế, khuyết điểm để tập trung giải quyết. Trong tổ chức thực hiện cần gắn với Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên bám cơ sở, tiếp xúc, gần gũi với Nhân dân để giải quyết những vấn đề mà người dân cần; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân. Đó cũng là một trong những cách để toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tạo thêm niềm tin để chúng ta nắm bắt thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP