11/09/2015 - 07:55

Đại hội Đảng bộ tỉnh đang được chuẩn bị khẩn trương, chu đáo

TTH - Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã kết thúc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình xung quanh những kết quả trong công tác lãnh, chỉ đạo đại hội và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Về kết quả đạt được qua đại hội các đảng bộ, ông Trần Thanh Bình cho biết:

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình. Ảnh: Võ Nhân

Đến nay, 16/16 đảng bộ cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công đại hội. Nhìn chung, các Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được chuẩn bị nghiêm túc; các Đảng bộ đều tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn đảng bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy khóa mới được tiến hành cơ bản theo đúng Hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt nội dung, nhân sự trước đại hội bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình và tiến độ.

Đại hội các đảng bộ đều thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm; bày tỏ trăn trở, tập trung trí tuệ, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện có tính khả thi, tạo sự bứt phá, sự phát triển mới; quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ đến. Công tác bầu cử trong đại hội được tiến hành nghiêm túc, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Kết quả bầu cử nhìn chung đạt kết quả tốt, hầu hết chỉ bầu một lần đã đủ số lượng, phiếu bầu tập trung và cơ bản cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy được bầu trúng dự kiến. Cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư khoá mới bảo đảm cả về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng. Cấp ủy viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đủ số lượng, là những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình làm việc với Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh về đại hội. Ảnh: Anh Phong

Tuy vậy, một số báo cáo chính trị còn dài, thiếu tính khái quát và chưa tập trung vào những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đảng; chưa đánh giá sâu và đúng mức nội dung công tác xây dựng Đảng, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết và nguyên nhân yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan và biện pháp khắc phục. Tham luận tại đại hội còn nặng về thành tích, thiếu tính tranh luận; chưa có nhiều ý kiến tham gia vào báo cáo kiểm điểm. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các văn kiện chưa sâu, chủ yếu về mặt từ ngữ, thiếu đề xuất các giải pháp mang tính đột phá. Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số nơi còn lúng túng, bị động, chưa bám sát quy trình, hướng dẫn; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trúng cử vào ban thường vụ còn thấp...

Từ những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra bài học kinh nghiệm cần rút ra trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành đại hội là gì thưa ông?

Phải quán triệt sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị, nắm vững quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ để lập kế hoạch cụ thể, phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ. Sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn kịp thời của các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy là nhân tố hết sức quan trọng cho sự thành công của đại hội từ khâu chuẩn bị, duyệt nội dung, nhân sự, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Trên cơ sở quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nhất là vai trò của bí thư cấp ủy, tinh thần trách nhiệm của mỗi cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chống các biểu hiện bè phái, cục bộ. Thực tế cho thấy, nơi nào nội bộ đoàn kết, thống nhất, cấp ủy nêu cao trách nhiệm thì nơi đó có kết quả đại hội tốt. Đối với những đơn vị có vấn đề nổi cộm phải tập trung củng cố, giải quyết trước khi tiến hành đại hội.

Công tác nhân sự đại hội phải được quan tâm đúng mức, làm đúng các bước theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề án công tác nhân sự bảo đảm số dư, cơ cấu nữ, trẻ, dân tộc thiểu số, đặc biệt coi trọng chất lượng theo đúng yêu cầu Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ tốt cho đại hội.

Công tác nhân sự - yếu tố quyết định thành công của đại hội. Vậy, ông đánh giá như thế nào về kết quả này?

Qua tổng hợp ở 16/16 Đảng bộ, chất lượng cấp ủy viên khóa mới không ngừng nâng lên. Trong tổng số cấp ủy viên khóa mới là 537 đồng chí, có đến 161 đồng chí (chiếm 30%) cấp ủy tham gia lần đầu. Cấp ủy viên là nữ có 68 đồng chí (chiếm 12,7%); cấp ủy viên người dân tộc thiểu số là 46 đồng chí (chiếm 8,6%); cấp ủy viên trẻ (dưới 35 tuổi) có 48 đồng chí (chiếm 8,93%). Số cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên là 516 đồng chí (đại học: 413, thạc sĩ: 67, tiến sĩ: 36) (chiếm 96,08%). Số cấp ủy viên có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị có 414 đồng chí (chiếm 77,1%). Đáng nói, trong tổng số bí thư khóa mới 16 đồng chí thì bí thư tham gia lần đầu có 5 (chiếm 31,3%). Số đồng chí bí thư mới trúng cử đều có trình độ đại học trở lên, cao cấp, cử nhân chính trị.

Nhân đây, ông có thể cho biết một vài nét về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới?

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đang được triển khai khẩn trương. Trên cơ sở Thông báo kết luận tại buổi làm việc với Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo sớm hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị tập trung đánh giá bổ sung một số nội dung xác định rõ lợi thế, tiềm năng, thế mạnh; xem xét, đánh giá các ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh với các địa phương khác trong vùng để ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Du lịch, dịch vụ phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Về phương án nhân sự, đã được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình và thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương; bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng cấp ủy khóa mới; bảo đảm sự liên tục, kế thừa, chưa phát hiện sai sót, vi phạm. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn phải tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của ban, ngành Trung ương để hoàn chỉnh đề án nhân sự. Dự kiến, nhân sự Ban chấp hành khóa mới là 53 đồng chí; Ban Thường vụ 15 đồng chí. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 10/2015.

Xin cám ơn ông!

Anh Phong (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP