Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

07/04/2015 - 16:00

Đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt – Lào

TTH - Thực hiện quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự, tại A Lưới Công an các huyện có chung tuyến biên giới Việt – Lào gồm: A Lưới (Thừa Thiên Huế), Đăkrông (Quảng Trị) và Công an các huyện Mường Noong, Sê Pôn, Sá Muội của nước bạn Lào vừa tiến hành giao ban thường niên nhằm thông báo cho nhau về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong khu vực. Quí I năm 2015, lực lượng công an các huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thường niên, trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới như công tác nắm tình hình địa bàn, phân tích, dự báo tình hình về các loại tội phạm; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao ý thức cho cán bộ, nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý biên giới giữa hai nước…

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; trao đổi thông tin và tổ chức truy quyét các đối tượng truy nã, tội phạm ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân không di cư, vượt biên và truyền đạo trái phép…, hợp tác để cùng nhau phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân khu vực biên giới...

QUỐC TUẤN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP