18/12/2015 - 18:07

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, đô thị

TTH - Hoàn thành các hoạt động trọng tâm và thực hiện thành công chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Huế- Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, đoàn kết sáng tạo xây dựng thành phố xanh, sạch, giàu, đẹp, văn minh” là kết quả được Thành đoàn Huế báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 được tổ chức chiều 18/12.

Năm 2016, Thành đoàn Huế đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 13 tiêu chỉ cơ bản triển khai hoạt động trong đó tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, đô thị; tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; thực hiện công trình phần việc thanh niên và các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội…

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP