Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

05/01/2021 - 11:24

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đầm phá gắn với phát triển du lịch

TTH.VN - Ngày 5/1, UBND huyện Phú Vang triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021.

Thu mua cá trên bờ sau chuyến ra khơi

Năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19; thiên tai bão, lũ liên tiếp, kéo dài, giá trị tăng trưởng huyện đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Giá trị tăng trưởng ước thực hiện 3,56% (kế hoạch (KH) 11,4%). Trong đó, dịch vụ: 5,76% (KH 14,4%), công nghiệp - TCN - Xây dựng: 13,83% (KH 12,1%), nông - lâm - ngư nghiệp: 5,23% (KH 4%).

Giá trị sản xuất  ước thực hiện 5.638 tỷ đồng (KH 6.066 tỷ đồng). Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, trong đó sản lượng đánh bắt ước thực hiện 33.030 tấn (KH 33.000 tấn); sản lượng nuôi trồng 3.430 tấn (KH 3.500 tấn).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm 2.985 tỷ đồng (KH 2.970 tỷ đồng). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 432.320 triệu đồng, đạt 137,73% so với KH.

Năm 2021, một số mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội được Phú Vang đặt ra là tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đầm phá gắn với phát triển du lịch. Đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị ở các thị trấn và xã trọng điểm. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá. Cải thiện đời sống Nhân dân đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội...

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP