23/06/2015 - 09:33

Đoàn kết, dân chủ và trí tuệ

TTH - Đến hết ngày 15/6, 117/117 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Huế hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các đại hội đều diễn ra thành công trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, phát huy được trí tuệ tập thể.

Với phương châm đánh giá cán bộ sát với tình hình thực tiễn, giải quyết tốt các vấn đề nội bộ, đảm bảo dân chủ bầu cử trong Đảng; hầu hết nhân sự cấp ủy mới của các chi, đảng bộ cơ sở đều trúng cử theo dự kiến; trình độ năng lực, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên. Để có kết quả trên, trước hết nhờ Quy chế bầu cử trong Đảng có nhiều điểm mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở trước và trong đại hội được cấp ủy đương nhiệm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, bảo đảm công khai, dân chủ. Ông Nguyễn Thế Mỹ, Bí thư Đảng uỷ phường Thủy Xuân cho biết: “Do có những biến động về nhân sự nên Thủy Xuân là đơn vị cuối cùng trong 27 phường tổ chức đại hội. Với chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, từ khâu chuẩn bị văn kiện cũng như tiến hành đại hội, trong đó quan trọng nhất là làm tốt công tác nhân sự nên Đại hội Đảng bộ phường diễn ra thành công tốt đẹp.” Được Thành ủy giới thiệu về làm Bí thư Đảng ủy phường trước đại hội không lâu (thay đồng chí bí thư tiền nhiệm không may qua đời), ông Mỹ đã dành nhiều tâm sức cho công tác tổ chức và được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới. “Tôi tự hứa sẽ nỗ lực hết sức để phường Thủy Xuân phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, không phụ sự đề bạt, tin tưởng của cấp trên cũng như đảng viên và quần chúng Nhân dân”, ông Mỹ nói.

 Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND TP Huế thông qua báo cáo chính trị NK 2015-2020.
Ông Nguyễn Kim Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế cho biết, các đại hội đảng bộ cơ sở của TP Huế được tổ chức theo đúng Điều lệ Đảng, bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đại hội làm việc trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết. Hầu hết cán bộ, đảng viên các đảng bộ cơ sở đều nhận thức rõ trách nhiệm, thể hiện đầy đủ quyền của đảng viên trong thực hiện chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác bầu cử. Báo cáo chính trị của đại hội hầu hết đều thể hiện đầy đủ trí tuệ, ý chí, tình cảm của toàn đảng bộ và Nhân dân, bám sát với nhiệm vụ chính trị và phát huy lợi thế riêng của từng địa phương, đơn vị, đánh giá đúng kết quả đạt được và đề ra được phương hướng trong nhiệm kỳ tới, tiêu biểu như: Tây Lộc, Thủy Xuân, Hương Long, Thủy Biều, An Cựu...
Tuy nhiên, theo đánh giá của Thành ủy Huế, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức đại hội điểm vẫn có những tồn tại. Đó là, ở một số đảng bộ tỷ lệ các đồng chí trẻ, nữ trúng vào Ban chấp hành còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra. Báo cáo chính trị ở một số đơn vị còn chung chung và thiếu tính định hướng, chưa phân tích được các lợi thế của địa phương, các giải pháp đưa ra chưa thể hiện tính khả thi.
Đại hội đảng bộ cơ sở thành công là tiền đề quan trọng để tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Huế, dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 8/2015. Hiện nay, trên cơ sở ý kiến đóng góp, Thành ủy Huế đang tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo chính trị, hoàn chỉnh đề án nhân sự. Bí thư Thành ủy Nguyễn Kim Dũng cho biết: “Về mặt nhân sự, Thành ủy yêu cầu cơ cấu cấp ủy khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, trên cơ sở cơ cấu hợp lý, phải đủ sức, có uy tín, năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện công tác này, Thành ủy đang thực hiện tốt các bước quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời rà soát nhân sự, lấy phiếu giới thiệu nhân sự, xây dựng đề án nhân sự, trình cấp trên phê duyệt.

Bài, ảnh: Quang Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP