Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

03/07/2015 - 07:33

Đưa hơn 137 ha đất chưa sử dụng vào sản xuất

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện Phong Điền.

Theo kế hoạch, Phong Điền phân bổ lại 76.472,14 ha đất nông nghiệp, 10.321,83 ha đất phi nông nghiệp; thu hồi 262,79 ha đất nông nghiệp và 6,19 ha đất phi nông nghiệp; chuyển 223,56 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đưa 107,79 ha đất nông nghiệp và 29,34 ha đất phi nông nghiệp chưa sử dụng vào sản xuất trong năm 2015...

* Vụ hè thu năm 2015, toàn huyện Phong Điền gieo cấy khoảng 5.188 ha lúa, đạt 100% kế hoạch.

Để đảm bảo nguồn giống, huyện hợp đồng mua 50 tấn lúa giống chất lượng cao và hỗ trợ 5,6 tấn giống lúa nguyên chủng (khang dân 2,8 tấn, TH5 2,8 tấn) cho các đơn vị gieo cấy vụ hè thu 2015. Công tác thủy lợi được chú trọng, đã kiểm tra các sông ngòi, trạm bơm, hồ chứa, hói để phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất đầu vụ hè thu 2015 đạt kết quả cao nhất. Hiện ngành chức năng và chính quyền địa phương đã và đang chỉ đạo bà con tích cực chăm sóc, phòng trừ các loại bệnh hại lúa. Ngoài ra, huyện cũng đã khuyến khích các hộ chăn nuôi trồng 12,05 ha cỏ phục vụ chăn nuôi bò; thả nuôi 25,3 ha tôm trên cát, với 41,6 triệu con giống.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP