30/12/2016 - 22:04

Họp bàn xúc tiến du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

Sáng 30/12, tại TP. Huế, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Quảng Nam tổ chức họp bàn các nội dung xúc tiến du lịch 3 địa phương trong năm 2017.

Năm 2017, 3 địa phương sẽ đẩy mạnh liên kết để xúc tiến du lịch thông qua việc tham gia các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, như: Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội; Hội chợ du lịch quốc tế ITE tại TP. Hồ Chí Minh; Hội chợ JATA Nhật Bản; tổ chức và đón các đoàn famtrip và presstrip trong nước và quốc tế khảo sát du lịch 3 địa phương.

Ngoài ra, phối hợp thành lập nhóm biên tập trang thông tin điện tử và fanpage chung của 3 địa phương; thường xuyên đưa tin, giới thiệu về các sự kiện, hoạt động và sản phẩm du lịch; công bố nhận diện bộ thương hiệu của 3 địa phương; liên kết trong hoạt động thanh tra; liên kết phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực du lịch; xuất bản tập gấp chung về chương trình sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…

Nguyễn Hưng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP