07/08/2015 - 17:58

Giao ban Văn phòng cấp ủy năm 2015

TTH - Chiều 7/8, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban văn phòng cấp ủy năm 2015, nhằm đánh giá công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2010 -2015.

Trong nhiệm kỳ qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc đã bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy và tình hình thực tiễn của địa phương để chủ động tham mưu ban thường vụ, cấp ủy đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 -2015, trọng tâm là tham mưu đề xuất chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại. Riêng Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, thẩm định trình cấp ủy ban hành gần 5.000 văn bản. Nổi bật là đã tham mưu xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Từ nay đến hết năm 2015, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc còn lại bảo đảm đúng nội dung, quy trình; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành liên quan để hoàn chỉnh báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo báo cáo tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nhiều nội dung quan trọng khác.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP