05/09/2014 - 04:03

Giáo dục từng bước đổi mới căn bản và toàn diện

TTH -
2014-2015 là năm học đầu tiên thực hiện triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Căn cứ yêu cầu đổi mới, sự chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cơ bản: Tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; tập trung nổ lực cao nhất hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong năm 2015; xây dựng đề án Quy hoạch Phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, đẩy mạnh và cải thiện chất lượng giải trong giáo dục mũi nhọn; tổ chức rà soát ở tất cả các cấp, bậc học về việc bố trí học sinh/lớp để bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong đầu tư phát triển giáo dục; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; tổ chức đánh giá lại công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia ở tất cả các ngành học, đồng thời có giải pháp mạnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo kế hoạch thời gian đã được UBND tỉnh phê duyệt; cùng với việc xây dựng thư viện đạt chuẩn và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tăng cường công tác quản lý đối với giáo dục không chính quy, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả để tăng cường giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh phổ thông; tham mưu tích cực với UBND tỉnh về công tác kế hoạch, qui hoạch phát triển giáo dục, quy chế hoạt động và chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS chất lượng cao Nguyễn Tri Phương, Huế...

Ông có thể cho biết cụ thể về thực trạng của hệ thống cơ sở vật chất trường lớp trước năm học mới, lộ trình hoàn thiện CSVC và con người để giáo dục phát triển thời gian tới?
Nhờ có sự quan tâm của tỉnh, các ngành, các huyện, thị và thành phố Huế nên cơ sở vật chất của các nhà trường, đặc biệt là ngành học mầm non khá lên rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn có sự bất cập với yêu cầu phát triển. Nhìn chung, các trường vẫn thiếu phòng học đạt chuẩn, thiếu các phòng chức năng, thiếu sân chơi, bãi tập, kể cả thiếu cách quản lý điều hành trực tiếp để khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đang có.
Trước thềm khai giảng năm học mới, các cấp và các trường đều có sự chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất. Do nguồn lực hạn chế, nên mọi sự đầu tư trước năm học mới cũng chỉ mang tính tăng cường, bổ sung theo lộ trình, kế hoạch dài hơi để từng bước hoàn thành. Những nhiệm vụ phát triển cơ sở vật chất của giáo dục và đào tạo đang quan tâm thực hiện là: Xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất theo yêu cầu trường chuẩn Quốc gia để nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia; khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, đồ chơi đúng theo chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi để tỉnh đạt chuẩn phổ cập giám dục mầm non 5 tuổi vào tháng 6 của năm 2015; xây dựng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong trường học như nâng cấp đường truyền, trang bị các thiết bị cứng, các phần mềm để tổ chức dạy học, bồi dưỡng giáo viên, quản lý giáo dục, hội họp trên nền tảng ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, trang bị đồ dùng dạy học thuộc thiết bị thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học và thiết bị dùng để dạy học ngoại ngữ theo hướng đồng bộ, hiện đại để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục & đào tạo.
Thưa ông, để hoàn thiện CSVC tương ứng với nhu cầu chuẩn hoá, giáo dục Thừa Thiên Huế cần gì?
Kinh phí để thực hiện các lộ trình cơ sở vật chất, phòng ốc, thiết bị khá lớn chúng tôi chưa tính toán kỹ và chốt số liệu cuối cùng. Như đã nói, kinh phí đầu tư cũng phải theo nguyên tắc không phải một lúc mà có, đó là một giai đoạn có thể khá dài. Trước thềm năm học mới, tôi thay mặt ngành GD&ĐT khẳng định dù còn khó khăn nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Xin cám ơn ông!

Uyên châu (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP