Kiểm tra công tác ôn tập và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Kiểm tra công tác ôn tập và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024

Đây là hoạt động quan trọng nhằm đẩy mạnh hiệu quả ôn tập, góp phần nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung.
Hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ cho cán bộ công đoàn

Chương trình đã tập huấn cho các cán bộ công đoàn làm công tác nữ công những kiến thức, kỹ năng, như: Làm cha mẹ tích cực, phòng chống xâm hại trẻ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, can thiệp hành vi của trẻ…

Hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ cho cán bộ công đoàn
Return to top