20/07/2015 - 18:16

HĐND tỉnh thảo luận về quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2025

TTH - Theo tin từ Văn phòng Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011- 2016 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (21- 22/7). Các phiên khai mạc, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT).

Tại kỳ họp này, ngoài các báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Thường trực HĐND và của các cơ quan liên quan, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá về tình hình KT-XH, AN- QP, các chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; kết quả công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa VI... Ngoài ra, tại kỳ họp này HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP