30/08/2015 - 17:13

Hỗ trợ hơn 360 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số

TTH - Thực hiện các chế độ chính sách ưu tiên trong giáo dục và đào tạo ở các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2014-2015 có 619 lượt học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ với 40,52 tấn gạo, tương đương 364,7 triệu đồng.

Ngành đã xây dựng và triển khai tốt các phương án dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; thực hiện tốt tăng cường tiếng Việt cho trẻ ở các trường mầm non; huy động 100% trẻ 6 tuổi là người dân tộc thiểu số vào lớp 1 và đã qua mẫu giáo 5 tuổi.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP