Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

15/11/2014 - 13:19

Hơn 50 cán bộ công đoàn TTBTDT Cố đô Huế được tập huấn nghiệp vụ

TTH - Ngày 14-11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn (CĐ) cho hơn 50 cán bộ chủ chốt ở các tổ CĐ trực thuộc. Dịp này, đội ngũ cán bộ CĐ của trung tâm được nghe giới thiệu về những điểm mới trong Luật CĐ, Luật Viên chức, hoạt động nữ công và nghiệp vụ hoạt động trong tổ chức CĐ.

Luật CĐ sửa đổi gồm 6 chương, 33 điều, tăng 2 chương và 14 điều so với Luật CĐ năm 1990. Luật lần này có nhiều nội dung mới được quy định chặt chẽ hơn. Trong đó, một số điểm đáng chú ý: Một là, tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có nghĩa vụ trích nộp kinh phí CĐ bằng 2% quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH, cho dù cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã thành lập được CĐ cơ sở hay chưa. Hai là, không cho phép LĐ là người nước ngoài gia nhập CĐ Việt Nam. Ba là, thêm cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn. Bốn là, không đổi tên Tổng LĐLĐVN sang Tổng Công đoàn Việt Nam.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP