12/10/2018 - 20:55

Hương Thủy phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại

TTH - Sáng 12/10, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương lần thứ 7 (khóa 10) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Sau 10 năm triển khai thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hương Thủy đã thực hiện tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế từng vùng. Trong đó, diện tích trồng lúa mỗi vụ hàng năm đạt trên 3.000ha; bình quân hàng năm khai thác và trồng lại 394,8ha rừng, độ che phủ rừng toàn thị xã là 52%, khai thác và trồng rừng thay thế đạt từ 400-500ha; nhiều sản phẩm như gạo thơm, mây tre đan... của địa phương tham gia đạt giải cao tại các kỳ thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Dịp này, Thị ủy Hương Thủy cũng đã đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Trong đó, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài và dự án mở rộng đường Trưng Nữ Vương...

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP