06/07/2016 - 19:01

Hương Trà: Quyết nghị 12 chương trình hành động

TTH - Ngày 6/7, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa XIII (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông qua Nghị quyết về phát triển du lịch-dịch vụ giai đoạn 2016-2020 và dự thảo chương trình hành động của Thị ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sáu tháng đầu năm, do sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn nên dự ước giá trị sản xuất chỉ tăng khoảng 13% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 520 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 40,88 tỷ đồng... Tại hội nghị, Thị ủy Hương Trà cũng quyết nghị 12 chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi 19 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng điểm và các nhóm giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra. Trong đó, lựa chọn những mục tiêu, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo bứt phá nhằm đạt được kết quả cao nhất. 

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP