Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

01/10/2018 - 05:30

Chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 – 2018

Lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thiết thực

TTH - Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đạt hiệu quả trên nhiều mặt.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa to lớn của công tác thi đua, khen thưởng (TĐ - KT) và phong trào TTĐQT, trong 5 năm (2013 - 2018) cấp ủy, chỉ huy các cấp LLVT tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về nội dung, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh.

Với phương châm “hướng về cơ sở, bám sát tình hình, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, hằng năm, căn cứ quy chế thi đua của cấp trên và thực tiễn đơn vị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua, làm cơ sở để đánh giá kết quả thi đua một cách toàn diện, chặt chẽ. Cơ quan chính trị các cấp, Hội đồng (tổ) TĐKT thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy triển khai phong trào thi đua có nề nếp, chất lượng, góp phần cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu thi đua và khơi dậy tính năng động, sáng tạo, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh duyệt đội ngũ trong lễ phát động thi đua đặc biệt “Làm theo lời Bác, thi đua giành 4 nhất”

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn chỉnh quy hoạch thế trận, xây dựng tiềm lực quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống theo Nghị định 77 của Chính phủ, không có điểm nóng xảy ra, giữ vững ANCT-TTATXH; triển khai có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng, phong trào TĐQT tập trung vào nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT tỉnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì chặt chẽ nề nếp SSCĐ. Thông qua đó đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả. Nổi bật như phong trào, “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Một giờ hăng say, hơn một ngày chiếu lệ”; hoặc như phong trào thi đua “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu về huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm.

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, xem đây là giải pháp cơ bản, quan trọng trong xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Trong đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục thực hiện có chất lượng hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phong trào thi đua 5 năm qua cũng hướng mạnh vào công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Từ những khó khăn thiếu thốn, các cơ quan, đơn vị nhà trường đã cố gắng vươn lên bảo đảm kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Nhiều phong trào thi đua xuất hiện như: “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Quân y năm tốt”, “Giữ tốt dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, đã thực sự mang lại hiệu quả hết sức to lớn và thiết thực.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác của Đảng, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã thực sự là lực lượng xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất như phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị. Hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ đã thực sự khắc sâu trong tâm trí của Nhân dân.

Từ phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là tấm gương sáng có sức lan tỏa rộng khắp. Trong giai đoạn 2013 – 2018, nhiều tập thể, cá nhân của LLVT tỉnh đã được Chủ tịch nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy tặng thưởng huân chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.

Phong trào TĐQT đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng,  góp phần nâng cao trình độ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao; chung sức giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phát huy kết quả đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 - 2018, thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu thi đua của cấp trên, hướng mạnh vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tình cảm cách mạng và niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Ngọc Thanh

(Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP