Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

07/10/2017 - 14:01

Lấy cán bộ làm thước đo

TTH - Phú Sơn là một trong hai xã vùng núi khó khăn của thị xã Hương Thủy. Kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 cấp xã, phường, Phú Sơn đứng đầu danh sách.

Người dân liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Phú Sơn

Toàn xã Phú Sơn chỉ có 480 hộ dân với hơn 1.800 khẩu. Tuy số lượng thủ tục hành chính không nhiều, nhưng nhiều năm qua, Đảng ủy và chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác CCHC. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Chất lượng cán bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được quan tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hằng năm, UBND xã đều ban hành kế hoạch CCHC, trong đó xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, hiện đại hóa nền hành chính… Các bộ phận liên quan căn cứ phần việc trong kế hoạch đó để tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực được bố trí tại xã để địa phương tích cực rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Vì vậy, có những thủ tục hành chính nếu thực hiện đúng quy trình thì phải viết giấy hẹn, nhưng Phú Sơn giải quyết ngay trong ngày cho người dân.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cũng là một tiêu chí được Phú Sơn chú trọng. Lãnh đạo xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; đồng thời, chủ động tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ phận phối hợp thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, các bộ phận không để hồ sơ quá hạn, tồn đọng gây cản trở cho guồng máy và gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho hay: “Địa phương ít người, ít thủ tục nhưng để giao dịch một hồ sơ, người dân ở xa phải đi lại khó khăn, vất vả nên quan điểm của xã là giải quyết hồ sơ cho người dân càng sớm càng tốt, nhất là đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền”.

Kết quả đánh giá, xếp loại CCHC năm 2016, thị xã Hương Thủy có 4/12 xã, phường xếp vào nhóm tốt (gồm: Phú Sơn, Thủy Lương, Thủy Dương và Thủy Tân); 4/12 xã, phường xếp vào nhóm khá (Phú Bài, Thủy Thanh, Thủy Châu và Thủy Phương) và 4/12 xã, phường xếp vào nhóm trung bình (gồm: Thủy Phù, Dương Hòa, Thủy Vân và Thủy Bằng).

Để được đánh giá cao trong công tác CCHC như hiện nay, xã Phú Sơn mất không ít thời gian để xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, chủ động “thấy việc là làm”. Ông Lê Tuyên (thôn 4) nhận xét: “So với 2-3 năm trước, cán bộ ở xã hiện nay làm việc nhiệt tình hơn nên việc giải quyết các thủ tục hành chính cho dân cũng nhanh hơn. Bản thân tôi chưa thấy ai bức xúc gì về thái độ làm việc của cán bộ xã”.

Bên cạnh những thuận lợi thì trong công tác CCHC ở Phú Sơn vẫn còn nhiều khó khăn. Đó là một số cán bộ lớn tuổi còn lúng túng trong việc cập nhật và giải quyết thủ tục hành chính có sử dụng công nghệ thông tin. Lãnh đạo UBND xã chỉ có hai người, nhiều khi cả hai đều được triệu tập đi họp trong cùng một ngày. Một số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh bãi bỏ nhưng một số ngành vẫn yêu cầu đáp ứng, như thủ tục xác nhận hộ nghèo cho con em đi học, hoặc cho người bệnh điều trị dài ngày…

Tuy nhiên, với quan điểm đã được lãnh đạo UBND xã quán triệt thống nhất ngay từ đầu, Phú Sơn luôn tích cực và nỗ lực tạo mọi điều kiện có thể để giải quyết nhanh, đúng luật các thủ tục hành chính cho công dân. “Chúng tôi ý thức và xác định rõ, giải quyết thủ tục hành chính cho dân không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà quan trọng là cần phải xuất phát từ cái tâm của người cán bộ. Việc có thể làm ngay, làm thay thì chủ động hỗ trợ người dân, không vì quy trình thời gian, thủ tục quy định để trì hoãn, chối việc. Ngay cả những thủ tục đã được bãi bỏ, nhưng nếu ai cần thì cũng giải quyết, không để quyền lợi của người dân vì thế mà ảnh hưởng”, ông Nguyễn Hải nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP