10/12/2014 - 05:22

Nam Đông giao hơn 6,7 ngàn ha rừng cho cộng đồng, hộ gia đình quản lý

TTH - Ông Ngô Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết, toàn huyện đã giao hơn 6,7 ngàn ha rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng, hộ gia đình quản lý, bảo vệ.

Diện tích trồng rừng toàn huyện Nam Đông vẫn duy trì ổn định 4.350 ha. Diện tích trồng lại rừng sau khai thác năm 2014 ước thực hiện 600 ha; sản lượng gỗ keo nguyên liệu khoảng 48.000 tấn, tổng doanh thu ước đạt 48 tỷ đồng. Tổng diện tích cao su đưa vào khai thác 2.100 ha, sản lượng khai thác ước đạt 7.300 tấn, với doanh thu khoảng 70 tỷ đồng. Phong trào trồng rừng ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, tận dụng, khai thác hết quỹ đất để trồng. Chất lượng giống cây lâm nghiệp cũng từng bước được nâng lên và cho năng suất cao.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP