04/12/2015 - 15:28

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy

TTH.VN - Đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại phiên bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ hai, khóa XV sáng 4/12 trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. 

Những vấn đề tồn tại hiện nay trong phát triển kinh tế - xã hội phải được khắc phục để hạn chế nguy cơ tụt hậu chính bằng những giải pháp quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp thu, giải trình các ý kiến và phát biểu bế mạc hội nghị

 Khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định: Những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội đã được các đại biểu tham dự hội nghị phân tích, làm rõ sẽ được chỉ đạo, điều hành bằng những giải pháp quyết liệt.

Phát triển du lịch, dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn là chiến lược lâu dài đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Song, chúng ta cần có sự lựa chọn cụ thể để tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp; tăng nguồn thu ngân sách; tăng nhanh GDP bình quân đầu người, khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế.

Vì vậy, phải tập trung phát triển doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp công nghiệp - xây dựng, doanh nghiệp du lịch, thương mại…

Riêng năm 2016 là “Năm doanh nghiệp”, cần tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế tạo đà cho cho các năm tiếp theo. Vì vậy, đề nghị Tỉnh ủy tập trung một chương trình trọng điểm là “Phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp”.

Giải pháp đặt ra là, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, có chính sách cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn, đầu ra cho sản phẩm, nhất là các doanh nghiệp chủ lực đóng góp nhiều ngân sách cho địa phương như bia, xi măng và các doanh nghiệp du lịch.

Đối với ngành du lịch sẽ có những giải pháp mạnh hơn, xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; trong đó, tập trung xây dựng thương hiệu cho du lịch Huế; hình thành một số sản phẩm du lịch mới mang bản sắc riêng của Huế như: du lịch tâm linh; tuyến đi bộ đường Nguyễn Đình Chiểu - cầu Trường Tiền - chợ Đông Ba - nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn; phục dựng Thái Y viện...

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết vùng để phát triển; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông đến các điểm di tích, khu du lịch; phát huy lợi thế, kết quả thành công của Festival trong phát triển mũi nhọn du lịch.

Quan tâm đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp để bảo đảm an sinh xã hội; chuyển đổi các hợp tác xã thành hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu chỉ đạo: Từng cá nhân lãnh đạo chủ chốt trong từng đơn vị, địa phương phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2016, đó là: Ưu tiên nguồn lực để triển khai tuyến đường Huế - Thuận An; xây dựng đề án mở rộng đô thị về phía Thuận An, nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển, đầm phá. Tập trung phát triển công nghiệp; ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế và hệ thống giao thông, cảng biển; tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng sáp nhập Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh để phù hợp với điều kiện phát triển mới.

Phát triển du lịch xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn; tạo điều kiện để duy trì, mở rộng, phát triển đường bay quốc tế Huế - Bangkok (Thái Lan) và mở thêm một số tuyến bay khác. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực du lịch theo hướng lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, có uy tín, năng lực và thương hiệu để đầu tư các khách sạn, dịch vụ cao cấp.

Hoàn thành đề án thành lập Sở Du lịch trong quý I/2016 và đề án đổi mới mô hình quản lý Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế theo hướng tách chức năng hoạt động kinh doanh, dịch vụ để thành lập công ty hoặc thực hiện xã hội hóa trong quý II/2016.

Tổ chức lại bộ máy xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung, hiệu quả. Rà soát lại các chính sách ưu đãi để bổ sung, sửa đổi, nhất là chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư chiến lược như Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, Tập đoàn Vingroup… Phấn đấu có ít nhất 1 - 2 doanh nghiệp lớn đầu tư trong năm 2016.

Ai làm, ai chịu trách nhiệm?

Liên quan đến cải cách hành chính, thu hút đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho rằng: Phải quyết liệt hơn trong cải cách thủ tục hành chính và đền bù giải phóng mặt bằng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tăng cường bám cơ sở; chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo, sát tình hình thực tiễn; thường xuyên đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; các đồng chí Tỉnh ủy viên là giám đốc, thủ trưởng các ban, ngành phải xây dựng chương trình công tác trọng tâm và gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiểm điểm, đánh giá công việc hàng năm. Bên cạnh đó, thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; bí thư cấp ủy và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu địa phương nào để công tác đền bù giải phóng mặt bằng chậm và xảy ra khiếu kiện đông người.

Chốt lại vấn đề, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cương quyết: Chúng ta phải trả lời được các câu hỏi: Ai làm, ai chịu trách nhiệm? Bao giờ xong? Ai kiểm tra? Ai giám sát? Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương: Các đồng chí Tỉnh ủy viên là người đứng đầu các tổ chức Đảng, nhà nước, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phải xây dựng chương trình công tác trọng tâm, trong đó xác định những việc cần hoàn thành trong năm 2016, gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm cơ sở để kiểm điểm, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm. Đây cũng là cách chúng ta thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả nhất.

“Tỉnh ủy đòi hỏi các đồng chí phải tăng cường bám trên, bám dưới, bám sát thực tiễn; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; tận tâm, tận tụy với công việc; thực hiện nói đi đôi với làm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách trong thi hành công vụ; bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu kết luận. 

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP