Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

21/08/2014 - 17:55

Phong Điền: 2014, phấn đấu 2 xã đạt chuẩn ông thôn mới

TTH.VN - Trong 16 xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền, có 13 xã thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM); riêng 2 xã Điền Lộc, Điền Hải thực hiện NTM theo hướng đô thị.

Huyện Phong Điền đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2014 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Phong Hải và Phong An; đến năm 2015 có 6 xã đạt là Phong Mỹ, Phong Hiền, Phong Hòa, Điền Lộc, Điền Môn, Điền Hòa; năm 2016 phấn đấu có thêm 1 xã đạt là Phong Thu.

Trong  19 tiêu chí NTM, đến nay Phong Điền có 7 xã đạt từ 13-16 tiêu chí; đó là Phong Hải, Phong An, Phong Hòa, Điền Hòa, Phong Hiền, Phong Mỹ và Phong Thu.

Trần Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP