Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/11/2018 - 18:48

Phong Điền: Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

TTH.VN - Ngày 8/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Phong Hiền (Phong Điền) tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được UBMTTQVN huyện Phong Điền chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã, thị trấn.

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 33 vị tham gia UBMTTQVN xã Phong Hiền lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, UBMTTQVN xã Phong Hiền luôn bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình hành động của UBMTTQVN huyện đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động. Công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Phong Hiền không ngừng được củng cố và phát triển...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo được sức mạnh của toàn dân. Người dân đã đóng góp ngày công lao động, tiền, đất đai, tài sản để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ văn hóa, giáo dục, sản xuất và dân sinh. Trong đó đã vận động nhân dân đóng góp 13 tỷ đồng, hiến trên 28.000m2 đất và 2.490 ngày công để xây dựng các công trình như bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nhà văn hóa…

Tại đại hội, các đại biểu tập đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của UBMTTQVN xã Phong Hiền và các tổ chức chính trị - xã hội…Đại hội đã hiệp thương cử ra 33 vị tham gia UBMTTQVN xã Phong Hiền lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và cử 8 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP