Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

25/01/2014 - 14:30

Phong Điền: Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ lúa đông xuân

TTH.VN - Những ngày này trên các cánh đồng bà con nông dân huyện Phong Điền đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ lúa đông xuân 2013-2014.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Phong Điền đưa vào gieo cấy 5.200 ha lúa, trong đó sử sụng giống lúa xác nhận là 96%. Để đảm bảo khung lịch thời vụ, Phòng NN&PTNT huyện đã căn cứ vào thời gian sinh trưởng, phát triển của từng giống lúa trên từng chân đất và điều kiện sản xuất của từng địa phương để bố trí giống lúa hợp lý.

Đối với các xã vùng thấp trũng như Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương và các xã vùng Ngũ Điền, bố trí chủ yếu là giống Khang Dân, IRi 352, QR 1, TH 5, HT 1, DV 108... Với những xã có diện tích đất thuận lợi trong tiêu úng đầu vụ thì sử dụng các giống dài ngày và trung ngày như: X21, Xi23, IR38...

Đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Phong Điền đã gieo cấy hơn 4.500 ha lúa đông xuân.

Trần Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP