Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/06/2020 - 14:21

Huyện ủy Phú Vang:

Phú Vang tăng cường lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

TTH.VN - Ngày 25/6, Huyện ủy Phú Vang tổ chức hội nghị lần thứ 21 khóa XIV (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2020, bàn và đưa ra các giảp pháp cho 6 tháng cuối năm 2020.

`      

 Ngư dân xã Vinh Thanh sau chuyến đánh bắt gần bờ

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Phú Vang đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, giá trị sản xuất đạt 3.257 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng đạt trên 14,96%. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 19 nghìn tấn. Sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 37 nghìn tấn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm 1.588 tỷ đồng… Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng, chống lãng phí được tập trung đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Huyện ủy Phú Vang đã chỉ đạo 44/44 tổ chức cơ sở Đảng  trực thuộc  tiến hành thành công đại hội, đạt 100% kế hoạch, bảo đảm khách quan, dân chủ, đoàn kết trong suốt quá trình trước, trong và sau đại hội.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, Huyện ủy Phú Vang tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lãnh đạo tốt việc chăm sóc và thu hoạch lúa hè thu đạt chỉ tiêu năng suất và sản lượng. Vận dụng những nguồn lực sẵn có tại địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước những khó khăn trước mắt do Covid-19 gây ra. Đồng thời, chủ động có những giải pháp để chuẩn bị cho thời điểm sau khi dịch đi qua, ưu tiên trước mắt đối với ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, vận tải. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP