25/04/2017 - 22:27

Quản lý thuế tập trung

TTH - Đó là hội nghị trực tuyến do Tổng cục Thuế tổ chức sáng 25/4 nhằm tổng kết triển khai và đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) với sự tham dự của các cục thuế trên cả nước, trong đó có Cục Thuế tỉnh.

Qua gần 3 năm triển khai, ứng dụng TMS được đánh giá đã thay đổi toàn diện phương thức quản lý số liệu của ngành thuế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong đó ứng dụng TMS là nền tảng để ngành thuế thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020.

KHÁNH THƯ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP