19/12/2016 - 21:06

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

TTH - Chiều 19/12, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Hội nghị tập trung đi sâu phân tích mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và chỉ ra những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau hội nghị này, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh là nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và phải hoàn thành trong tháng 12/2016.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP