Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

18/08/2014 - 04:17

Quyết liệt cải cách hơn nữa

TTH - Theo báo cáo của Bộ Tư pháp tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ đánh giá một năm thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), được tổ chức cuối tuần qua, trong 6 tháng đầu năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã đơn giản hóa 106 TTHC, nâng tổng số TTHC được đơn giản hóa lên 4.131; công bố 8.649 thủ tục, bãi bỏ hơn 2.800 thủ tục; có hơn 80 nghìn hồ sơ được giải quyết. Đây là một nỗ lực rất lớn góp phần vào việc cải cách hành chính hiện nay.

Sau “phát pháo lệnh” của Thủ tướng Chính phủ đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đầu tháng 7 vừa qua, chúng ta có thể thấy rõ sự chuyển biến của hai ngành này với việc thực hiện lộ trình cắt giảm từ 30-50% số lượng thủ tục và thời gian thực hiện TTHC ngay trong năm 2014. Mới đây (14-8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu cắt giảm ít nhất 1/3 thời gian TTHC về đầu tư xây dựng trong năm 2015. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, hiện các ngành, các địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh việc thực hiện chương trình cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c của Chính phủ.

Tại Thừa Thiên Huế, tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Theo đó, rất nhiều hoạt động được triển khai thực hiện đồng bộ. UBND tỉnh đã kiện toàn, tập huấn, triển khai hoạt động có hiệu quả cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại 21 sở, ban, ngành trực thuộc. Việc rà soát, ban hành bổ sung, sửa đổi và công khai bộ TTHC của các cấp, các ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tiến hành làm các TTHC.
Chuyển biến rõ nhất trên địa bàn tỉnh là việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước và đang tiến tới mô hình “một cửa hiện đại” cấp huyện. Tỉnh cũng công khai 2993 thủ tục hành chính công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 51 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh...
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, cải cách hành chính được xác định vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình hội nhập; góp phần phòng ngừa và hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy chính quyền các cấp. Bài học ở ngành thuế và hải quan cho thấy, nếu có sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu các ngành, các cấp, cải cách hành chính chắc chắn sẽ thành công.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP