Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

18/07/2018 - 17:01

Tăng cường định hướng dư luận xã hội, nắm chắc tình hình ở cơ sở

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 18/7.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà phát biểu chỉ đạo 

6 tháng qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đó là, đã tham mưu, tổ chức, học tập, quán triệt và nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ tỉnh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời phản bác các luận điệu sai trái nhằm ổn định tình hình; duy trì hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân… 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo 6 tháng qua; đồng thời khẳng định, thời gian tới ngành tuyên giáo của tỉnh cần đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học Bác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ động, tích cực đấu tranh các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nắm chắc tình hình ở cơ sở để kịp thời phòng ngừa những phát sinh ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Liên quan đến việc sắp xếp lại bộ máy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, các cấp ủy cần xem xét cụ thể, khách quan, toàn diện, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức. Làm sao để việc sắp xếp lại bộ máy không gây xáo trộn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động và không làm phát sinh vấn đề tư tưởng. Thời gian tới vẫn còn rất nhiều việc phải làm, vì vậy các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh phải nỗ lực cao hơn nữa, nhiều hơn nữa để đưa tỉnh nhà phát triển hơn.

Theo tinh thần đó, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến liên quan đến những vấn đề dư luận quan tâm; những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên các mặt thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tình hình sắp xếp lại tổ chức bộ máy tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thời gian gần đây về Luật An ninh mạng…

Tin, ảnh: Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP