Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

02/07/2020 - 13:15

Tăng khoán xe công gắn với cắt giảm hơn 100 xe hiện có

TTH - Trong năm 2020, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Khoán kinh phí sử dụng xe công”, đồng thời rà soát, thanh lý, điều chuyển số xe ô tô công dôi dư gắn với tinh gọn bộ máy lái xe của các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh theo quy định.

Khoán kinh phí - lợi đôi đường

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện khoán xe ô tô công.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tháng 5/2017, Sở Tài chính tiến hành thí điểm khoán xe ô tô phục vụ công tác cho lãnh đạo sở có phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (bao gồm 1 giám đốc và 3 phó giám đốc). Mức khoán cho giám đốc mỗi tháng là 4,2 triệu đồng và các phó giám đốc mỗi tháng là 3,2 triệu đồng/người. Cán bộ lãnh đạo sở đi công tác trong phạm vi nội tỉnh (trừ 2 huyện Nam Đông và A Lưới) đều tự túc phương tiện.

Trước thời điểm khoán xe công, Sở Tài chính có 2 xe ô tô phục vụ công tác chung và 1 xe ô tô phục vụ chở đoàn đi công tác và phòng chống bão lụt. Thực hiện nghiêm túc việc khoán xe công, Sở Tài chính hiện chỉ sử dụng 1 xe ô tô để phục vụ công tác chung trong các trường hợp quy định, còn 1 xe dư đang đề xuất xử lý. Hai biên chế lái xe trước đây, có 1 biên chế đã được chuyển vào hỗ trợ bộ phận văn thư.

Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, việc khoán xe công đã giúp sở tiết kiệm được gần 170 triệu đồng từ việc cắt giảm các khoản như lương lái xe, các khoản đóng cho lái xe, nhiên liệu, sửa chữa, bảo hiểm, đăng kiểm và chi phí khoán. Ngoài ra, việc khoán xe công còn làm thay đổi tâm lý trông chờ, ỷ lại việc sử dụng xe công; tạo sự chủ động và thuận tiện hơn cho lãnh đạo trong kế hoạch công tác; giảm áp lực mua sắm ô tô công cho ngân sách và tăng nguồn thu cho ngân sách nếu tiến hành thanh lý ô tô công dôi dư sau khi khoán kinh phí sử dụng xe.

Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang có kế hoạch triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho các chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác; Văn phòng UBND tỉnh đang triển khai khoán theo lộ trình.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, lộ trình khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đối với các đơn vị sẽ được thực hiện trong năm 2020. Riêng đối với UBND cấp huyện do có tính chất đặc thù nên sẽ được thực hiện trong năm 2021.

Sắp xếp, giảm 50% xe hiện có

Về phương án sắp xếp giảm xe ô tô công tại các cơ quan, đơn vị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm cho biết, theo quyết định cũ của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) thì tổng số xe để phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung trên địa bàn toàn tỉnh đang thiếu so với định mức là 31 xe. Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ, quy định đối với các sở, ban, ngành và tổ chức tương đương được bố trí 1 xe so với Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg là 2 xe/ đơn vị. Đối với các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và tổ chức tương đương có hệ số phụ cấp lãnh đạo theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg được bố trí 1 xe/đơn vị, nay theo quy định tại Nghị định số 04 là không được bố trí xe phục vụ công tác chung, dẫn đến tổng số xe để phục vụ các chức danh, phục vụ công tác chung trên địa bàn toàn tỉnh tính đến nay là 202 xe, vượt so với tiêu chuẩn, định mức là 101 xe.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng phương án xử lý, sắp xếp số ô tô thừa theo hướng: Điều chuyển những xe có niên hạn dưới 15 năm cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời, cho thanh lý các xe có thời gian sử dụng trên 20 năm khi đủ điều kiện thanh lý theo quy định. Số xe còn lại sau khi sắp xếp sẽ được thu hồi tổ chức đấu giá tập trung để thu hồi vốn cho Ngân sách Nhà nước.

 “Trong quá trình sắp xếp xe phục vụ công tác chung sẽ dẫn đến có một số lái xe dôi dư. Vì vậy, cần căn cứ tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị để bố trí, sắp xếp cho phù hợp. Ví dụ như ở Sở Tài chính, việc sắp xếp xe công gắn với sắp xếp lại cán bộ, hướng đến tinh giản biên chế”- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm chia sẻ.

Được biết, theo phương án trên thì toàn tỉnh sẽ giảm 50% số lượng xe ô tô hiện có đang phục vụ công tác chung. Điều này thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng từ 30% đến 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP