Kinh tế Kinh tế

01/03/2016 - 09:51

Tăng năng suất lao động, đâu là chìa khóa?

Theo các chuyên gia: Muốn đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa thì cần chú trọng đến tăng năng suất lao động nhanh.

Tại lễ công bố Báo cáo Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhiều đại biểu cho rằng: “Muốn đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, công nghiệp hóa thì cần chú trọng đến tăng năng suất lao động nhanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, xây dựng thể chế hiện đại và minh bạch”.

Để cải tiến môi trường kinh doanh, về lâu dài, nguồn nhân lực là rất quan trọng (Ảnh: Nguyễn Hằng)

Báo cáo cho biết: Muốn nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân, cần các chính sách và đầu tư để hỗ trợ tăng trưởng các ngành công nghiệp có liên quan đến các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Võ Quang Huệ, thành viên Ban điều hành Phòng Thương mại châu Âu cho rằng: Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, do đó để cải tiến môi trường kinh doanh thì về lâu dài nguồn nhân lực là rất quan trọng. Vì vậy, cần phải quan tâm nhiều hơn nữa, chú trọng đến công tác đào tạo nghề, kết hợp với lý thuyết và thực hành.

Ông Huệ cũng cho biết, hiện nhiều công ty châu Âu có thể đóng góp cho việc hỗ trợ việc đào tạo nghề này. Thêm vào đó, nền giáo dục đại học ở Việt Nam cần phải tăng cường hỗ trợ đầu tư phát triển những hoạt động nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất.

“Tăng năng suất lao động của là một vấn đề quan trọng. Việc này sẽ dẫn tới giá thành sản phẩm thấp hơn, khi đó sẽ nâng cao được tính cạnh tranh cho nền kinh tế Việt  Nam. Vấn đề này mang tính cách lâu dài, vì vậy  nó sẽ được cải tiến khi chúng ta hoạt động hữu hiệu hơn nữa trong công tác dạy nghề” – ông Võ Quang Huệ nhấn mạnh.

Việc ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam - EU vào năm 2018 cũng sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy đầu tư nhiều hơn nữa của cộng đồng kinh tế châu Âu vào Việt Nam, cũng như giúp Việt Nam thúc đẩy hoạt động nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất lao động.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP