Kinh tế Kinh tế

28/02/2018 - 20:52

Tạo điều kiện để phát triển nhanh và bền vững

TTH - Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh chiều 28/2 nhằm thông qua các đề án quan trọng của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, tinh thần là tất cả các cấp, các ngành, mọi đơn vị phải rà lại nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của mình để bắt tay ngay vào công việc, triển khai nhiệm vụ cụ thể, thiết thực. Yêu cầu các thành viên UBND tỉnh theo sự phân công cần đôn đốc kiểm tra công việc ở các đơn vị mình quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao (giữa) kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm tại Khu công nghiệp Phú Bài

Vào làm việc HTX được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng

Một trong những chính sách quan trọng trong Đề án hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX được UBND tỉnh thông qua chiều 28/2 là sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học có chuyên ngành phù hợp, được HTX tiếp nhận vào làm việc thì ngoài việc hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác do HTX chi trả còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng trong vòng 5 năm (mỗi HTX tối đa không quá 2 người). Điều kiện được hỗ trợ: dưới 35 tuổi, cam kết làm việc ít nhất 5 năm, có hợp đồng lao động với HTX. Ngoài ra, các HTX thành lập mới sẽ được hỗ trợ 15- 50 triệu đồng (tùy theo quy mô thành viên) để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Chủ tịch UBNd tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì phiên họp chiều 28/2

Theo ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, trong giai đoạn hội nhập sâu rộng, cần hỗ trợ đào tạo dài hạn chính quy cho một số chức danh như hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán… nhằm hỗ trợ thêm kinh phí để tham gia đào tạo phù hợp với chuyên ngành về quản lý HTX. Đồng thời, thu hút sinh viên đã tốt nghiệp đại học có chuyên ngành phù hợp về làm việc tại HTX. Hướng đến năm 2020 toàn tỉnh có 178 HTX hoạt động có hiệu quả (theo Đề án xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả của Trung ương), theo quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ khoảng 102 HTX đầu tư cơ giới hóa vào nông nghiệp, lâm nghiệp; hỗ trợ HTX hoạt động và hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường năng lực cho các HTX. Tổng kinh phí hỗ trợ cho cả giai đoạn 2018- 2020 khoảng 20,4 tỷ đồng.  

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh thông qua cùng ngày, đa số các ý kiến cho rằng việc hỗ trợ DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. DNNVV nhận được sự hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Theo đó, các DNNVV sẽ được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính như: đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký đủ điều kiện kinh doanh, đăng ký chứng chỉ hành nghề; một số thủ tục khác thay vì trước đây phải đến hai ba nơi để đăng ký thì nay sẽ chỉ đến một nơi duy nhất là Trung tâm Hành chính công của tỉnh và được cấp thẻ điện tử doanh nghiệp miễn phí.

Ngoài ra, DNNVV còn được hỗ trợ về tài chính- tín dụng,  mặt bằng sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, hỗ trợ nguồn lực, mở rộng thị trường, thông tin tư vấn. Đáng chú ý, các loại hình công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch; công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của lĩnh vực, ngành, phát triển khoa học và công nghệ… được khuyến khích hỗ trợ đổi mới công nghệ. Theo đó, hỗ trợ đến 50% giá trị hợp đồng mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, bí quyết công nghệ. Đồng thời, hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ phục vụ duy trì, phát triển thế mạnh của các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; chi phí mua thiết bị công nghệ thực hiện các dự án cải tiến công nghệ trong các lĩnh vực sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp, cải tiến giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao và cạnh tranh được với giống nhập khẩu; chi phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ quản lý tiên tiến…

Tạo hứng khởi sản xuất ngay từ đầu năm

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị các ban ngành, khẩn trương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ các đề án để trình HĐND sắp tới. Về nhiệm vụ sắp tới, với tinh thần là tất cả các cấp, các ngành, mọi đơn vị phải rà lại nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của mình để bắt tay ngay vào công việc, triển khai nhiệm vụ cụ thể. Yêu cầu các thành viên UBND tỉnh theo sự phân công cần đôn đốc kiểm tra công việc ở các đơn vị mình quản lý. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính cần chuyển động mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dòng chảy kinh doanh tốt hơn, thuận lợi hơn, tạo hứng khởi cho người dân, doanh nghiệp ngay đầu năm. Chủ tịch UBND mong muốn mong muốn các cấp, các ngành cần tiếp tục đóng góp cho nhiệm vụ năm 2018 theo phương châm hành động 10 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”  của Chính phủ.

Bài, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP