24/11/2015 - 16:55

Tập huấn truyền thông về xã hội học tập

TTH - Ngày 24/11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn “Công tác truyền thông về xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời”.

Các học viên đã nghe ông Nguyễn Văn Mễ, Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh giảng về Tổng quan hoạt động truyền thông vào cụm dân cư nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Khẳng định vai trò của truyền thông trong quá trình đưa thông tin hữu ích về lợi ích của việc học tập suốt đời cũng như việc xây dựng xã hội học tập vào cộng đồng một cách hiệu quả. Kỹ năng truyền thông, đa dạng hoá thông tin… để hoạt động truyền thông nội dung xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời ngày càng đi sâu vào đời sống nhân dân tạo hiệu ứng tích cực.

Hương Giang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP