02/08/2015 - 21:22

Thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo có tài khoản, con dấu riêng cho các hoạt động phục vụ nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP