04/11/2014 - 07:33

Thu ngân sách 10 tháng đầu năm đạt 3.750 tỷ đồng

TTH.VN - Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu ngân sách 10 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.750 tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán năm, tăng 1,22% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa 3.012,9 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 0,05%.  

Trong cơ cấu thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 127,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ; thu doanh nghiệp Nhà nước địa phương 182 tỷ đồng, giảm 13,4%; thu doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài 1.093,5 tỷ đồng, giảm 9%; thu ngoài quốc doanh 624,3 tỷ đồng, tăng 6,04%; thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt 325,7 tỷ đồng, giảm 12,22%.  

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP